Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,894,000.

.

 

Cover by N.Voronkov. Illustrations by N.Ustinov, V.Galdyaev, E.Monin, V.Losin, I.Pertsov, N.Charushin, A.Semenov, V.Khlebnikova, V.Dmitryuk, V.Kanevskii, E.Gladikova.