Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,860,000.

.

 

Cover by A. Maksimov. Illustrations by I.Kabakov, V.Duvidov, V.Pertsov, A.Semenov, E.Monin, A.Brei (article), E.Benyaminson, N.Charushin, V.Dmitryuk, E.Gladikova, G.Sokolov, Yu.Ustinov.