Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 26 pages

Edition: 5,860,000.

.

 

Cover by V.Chizhikov. Illustrations by A.Semenov, V.Kanevskii, N.Voronkov, A.Maksimov, V.Losin, V.Strizhkov, T.Mavrina, V.Dmitryuk.