Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 24 pages

Edition: 5,909,000.

.

 

Cover by V.Khlebnikova. Illustrations by S.Denisov, V.Galdyaev, K.Pretro, V.Kutukov, N.Charushin, E.Monin, V.Pertsov, A.Maksimov. V.Dmitryuk, V.Kanevskii.