Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,894,000.

.

 

Cover by G.Malafeev. Illustrations by V.Losin, V.Galdyaev, V.DuvidovN.Ustinov, E.Benyaminson, D.Nizhnii, N.Charushin, V.Kanevskii, V.Dmitryuk, L.Nizhnii.