Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,862,500.

.

 

Cover by N.Voronkov. Illustrations by Yu.Kopeiko, E.Monin, V.Chaplya, E.Gladikova, N.Rodionov, M.Panteleev, O.Monin, V.Dmitryuk, V.Gordon.