Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1980

Moscow: Detizdat, 1980

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by G.Makaveeva. Illustrations by B.Diodorov, V.Losin, S.Denisov, V.Chizhikov, N.Charushin, V.Pertsov, Yu.MolokanovV.Dmitryuk, V.Kanevskii, A.Semenov,  E.Gladikova.