Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1979

Moscow: Detizdat, 1979

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V. Duvidov. Illustrations by V.Duvidov, E.Rachev, B.Diodorov, V.Pertsov, I.Kabakov, A.Maksimov, V.Khlebnikova, V.Chaplya, S.Denisov, B.Kalaushin, V.Kanevskii.