Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1979

Moscow: Detizdat, 1979

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V. Galdyaev. Illustrations by V.Pertsov, V.Losin, S.Denisov, V.Dmitryuk, E.Benyaminson, I.Kudinov, N.Charushin, B.Kalaushin, A.Semenov, G.Sokolov, N.Kholendro.