Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1979

Moscow: Detizdat, 1979

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by N.Charushin. Illustrations by N.Koshelkova, V.Losin, V.khlebnikova, V.Gusev, N.Charushin, A.Maksimov. I.Kabakov, B.Kalaushin, A.Semenov.