Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1979

Moscow: Detizdat, 1979

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by A.Semenov and N.Ustinov. Illustrations by V.Losin, V.Goshko, V.Dmitryuk, S.Denisov, M.Topaz, A.Semenov, V.Duvidov, N.Ustinov, E.,Benyaminson, G.Yudin, G.Sokolov, E.Gladikova.