Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1979

Moscow: Detizdat, 1979

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by E.Monin. Illustrations by V.Dmitryuk, V.Chaplya, L.Tokmakov, N.Ustinov, N.Kholendro, V.Losin, N.Dobrovolskaya, S.Denisov, V.Khlebnikova, E.Benyaminson,  A.Semenov, E.Gladikova, E.Kudryavtseva, G.Sokolov, Yu.Ustinov.