Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1979

Moscow: Detizdat, 1979

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V. Dmitryuk. Illustrations by V.Galatenko, L.Nizhnii, N.Voronkov, N.Konysheva, S.Denisov, E.Benyaminson, V.Chizhikov, V.Duvidov, A.Semenov.