Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1979

Moscow: Detizdat, 1979

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by S.Denisov. Illustrations by V.Galdyaev, V.Koltunov, V.Chaplya, I.Spasskii, E.Benyaminson, V.Kanevskii, V.Pivovarov, A.Semenov, V.Kudryavtseva.