Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1979

Moscow: Detizdat, 1979

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by L.Nizhnii. Illustrations by I.Ilinskii, V.Klebnikova, G.Ladonshikov, S.Denisov, A.Semenov, E.Monin, V.Chaplya, K.Ostolskii, V.Galatenko, V.Kanevskii.