Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.11, November 1978

Moscow: Detizdat, 1978

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V.Chaplya. Illustrations by V.Duvidov, N.Voronkov, L.Nizhnii, A.Semenov, N.Ustinov, V.Galdyaev, V.Losin, L.Tokmakov, N.Kholendro, V.Khlebnikova, M.Rebinder, V.Kanevskii.