Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1978

Moscow: Detizdat, 1978

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by K.Ostolskii. Illustrations by S.Denisov, A.Maksimov, N.Voronkov, L.Nizhnii, V.Duvidov, V.Losin, A.Semenov, G.Sokolov.