Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1978

Moscow: Detizdat, 1978

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by M.Miturich. Illustrations by L.Nizhnii, Yu.Kopeiko, N.Ustinov, Yu.Molokanov, V.Pertsov, N.Voronkova, S.Denisov, V.Dmitryuk, A.Semenov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, E.Monin, L.Tokmakov, V.Losin, V.Chizhikov.