Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, Mayl 1978

Moscow: Detizdat, 1978

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V.Duvidov. Illustrations by Yu.Korovin, N.Ustinov, S.Denisov, V.Chizhikov, N.Popov, I.Kabakov, V.Losin, A.Semenov, V.Kanevskii, G.Sokolov.