Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1978

Moscow: Detizdat, 1978

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover is a children's drawing. Illustrations by A.Itkin, S.Denisov, N.Zhukov, L.Kurzenkov, V.Losin, A.Maksimov, I.Kabakov, Yu.Kopeiko, V.Shlyandin, A.Semenov, L.Nizhnii, E.Gladikova.