Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3,March 1978

Moscow: Detizdat, 1978

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by N.Voronkov. Illustrations by V.Chaplya, V.Dmitryuk, S.Denisov, V.Pivovarov, V.Khlebnikova, N.Popov, L.Nizhnii, V.Losin, A.Semenov, V.kudryavtseva.