Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1978

Moscow: Detizdat, 1978

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover is a children's drawing. Illustrations by L.Nizhnii, A.Maksimov, V.Losin, V.Gusev, G.Trozhkov, N.Koshelnikova, S.Denisov, A.Semenov, G.Sokolov, N.Korvina, Yu.Monetov.