Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1978

Moscow: Detizdat, 1978

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by Yu.Molokanov, N.Charushin, L.Tokmakov, B.Kyshtymov, V.Dmitryuk, S,Denisov, A.Semenov, E.Gladnikova, G.Sokolov, Yu.Monetov.