Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1977

Moscow: Detizdat, 1977

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by T. Mavrina. Illustrations by I.Kabakov, V.Duvidov, E.Monin, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Chizhikov, A.Brei, F.Lemkul, L.Nizhnii, T.Zuikova,  A.Semenov, S.Denisov, V.Dmitryuk.