Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1977

Moscow: Detizdat, 1977

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by E.Benyaminson and B.Kyshtymov. Illustrations by V.Losin, V.Pertsov, V.Duvidov, L.Nizhnii, N.Voronkov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov.