Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1977

Moscow: Detizdat, 1977

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by Yu. Kopeiko. Illustrations by Yu.Molokanov, A.Livanov, V.Losin, V.Pertsov, L.Nizhnii, A.Itkin, V.Chaplya, E.Monin, S.Denisov, E.Gladikova.