Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1977

Moscow: Detizdat, 1977

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V. Dmitryuk. Illustrations by V.Galdyaev, B.Diodorov, V.Dmitryuk, A.Livanov, S.Denisov, V.Losin, A.Semenov, E.Gladikova, V.Kudryavtseva.