Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1977

Moscow: Detizdat, 1977

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V. Pivovarov. Illustrations by V.Losin, M.Maiofis, L.Nizhnii, V.Vinokur, M.Basmanova, Yu.Koval, S.Denisov, E.Aleksandrova, G.Sokolov.