Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1977

Moscow: Detizdat, 1977

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by N. Ustinov. Illustrations by N.Voronkov, S.Denisov, S.Ostrov, V.Dmitryuk, P.Bagin, G.Kovenchuk, V.Koltunov, A.Semenov, L.Nizhnii, E.Avakyan.