Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1977

Moscow: Detizdat, 1977

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by N. Popov. Illustrations by E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V,Kurdov, V.Duvidov, Yu.Koval, Yu.Vasnetsov, V.Goshko, N.Voronkov, L.Nizhnii, V.Losin, N.Dobrovolskii, N.Kholendro, Z.Posdnyakova.