Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1977

Moscow: Detizdat, 1977

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V. Dmitryuk. Illustrations by B.Diodorov, V.Chaplya, V.Chizhikov, V.Dmitryuk, V.Pertsov, S.Denisov, A.Semenov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, Yu.Korval, L.Nizhnii, A.Semenov, N.Kholendro.