Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1977

Moscow: Detizdat, 1977

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by I. Kabakov. Illustrations by Yu.Kopeiko, N.Ustinov, S.Denisov, V.Statsinskii, I.Bruni, Yu.Koval, V.Pertsov, V.Losin, L.Nizhnii, V.Goshko, A.Semenov.