Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1976

Moscow: Detizdat, 1976

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by Yu. Molokanov .Illustrations by S.Ostrov, V.Losin, V.Duvidov, V.Kanevskii, S.Denisov, I.Kabakov, V.Dmitryuk, A.Semenov, V.Statsinskii, E.Benyaminson, B.Kyshtymov.