Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1976

Moscow: Detizdat, 1976

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by B. Diodorov. Illustrations by B.Diodorov, V.Duvidov, E.Benyaminson. B.Kyshtymov, S.Denisov, V.Kurdov, V.Losin, S.Denisov, N.Voronkov, V.Kanevskii, T.Kareeva, L.Khachatryan, N.Kholendro,P.Lyuksinii.