Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1976

Moscow: Detizdat, 1976

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by Yu. Molokanov. Illustrations by I.Kabakov, T.Mavrina. B.Kalaushin, M.Skobelev, Yu.Kopeiko, V.Dmitryuk, V.Livanov, V.Khlebnikova, V.Kanevskii, E.Avakyan, N.Kholendro.