Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1976

Moscow: Detizdat, 1976

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V.Pivovarov. Illustrations by S.Romanovskii, V.Chaplya, B.Kalaushin, V.Losin, V.Pertsov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, L.Tokmakov, V.Duvidov, A.Semenov, P.iYu.Lyukishinykh.