Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1976

Moscow: Detizdat, 1976

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by S.Denisov. Illustrations by V.Koltunovm N.Ustinov, I.Tseitlin, Yu.Vasnetsov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Kanevskii, L.Nizhnii, V.Losin, V.Khlebnikova, A.Semenov, N.Kholendro, V.Dmitryuk, V.Kudryavtseva.