Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1976

Moscow: Detizdat, 1976

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by M.Pikov. Illustrations by N.Zhukov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Kurdov, A.Brei, N.Ustinov, S.Denisov, L.Tokmakov, V.Goshko, V.Duvidov, V.Losin, V.Galdyaev, I.Kukles.