Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1976

Moscow: Detizdat, 1976

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by N.Charushin. Illustrations by V.Dmitryuk, Yu.Molokanov, A.Livanov, F.Lemkul, V.Goshko, I.Kukles, V.Kanevskii, V.Losin, V.Dmitryuk, A.Borisov.