Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1976

Moscow: Detizdat, 1976

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by E.Benyaminson and B.Kyshtymov. Illustrations by I.Kabakov, V.Duvidov, N.Voronkov, Yu.Molokanov, V.Losin, E.Rachev, T.Zuikova, N.Kholendro, G.Sokolov.