Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1976

Moscow: Detizdat, 1976

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V.Konashevich. Illustrations by V.Chizhikov, V.Chapli, B.Kyshtymov, V.Pertsov, N.Estis, V.Dmitryuk, V.Goshko, V.Dmitryuk, V.Losin, V.Klebnikova, M.Rebinder, V.Kudryavtseva.