Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.12, December 1975

Moscow: Detizdat, 1975

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by E.Monin. Illustrations by A.Brei, V.Dmitryuk, V.Losin, L.Tokmakov, V.Chizhikov, V.Chaplya, V.Statsinskii, E.Avakyan