Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.11, November 1975

Moscow: Detizdat, 1975

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by N.Voronkov. Illustrations by L.Nizhnii, V.Losin, L.Tokmakov, S.Denisov, A.Kanevskii, V.Pertsov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, B.Kalaushin, F.Lemkul, V.Duvidov, V.Kanevskii, E.Gladikova, V.Dmitryuk.