Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.10, October 1975

Moscow: Detizdat, 1975

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V.Duvidov. Illustrations by S.Denisov, L.Tokmakov, L.Nizhnii, I.Kabakov, T.Mavrina, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Losin, V.Dmitryuk, E.Monin, V.Galdyaev, P.Bagin, E.Avakyan, V.Goshko.