Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1975

Moscow: Detizdat, 1975

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by N. Ustinov. Illustrations by L.Tokmakov, V.Duvidov, V.Chizhikov, V.Losin, F.Lemkul, L.Nizhnii,  V.Dmitryuk, E.Avakyan, A.Vovnikova.