Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.8, August 1975

Moscow: Detizdat, 1975

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by I,Kabakov. Illustrations by I.Kabakov, S.Denisov, T.Mavrina, V.Duvidov, V.Dmitryuk, L.Voronkov, Yu.Molokanov, L.Nizhnii, V.Chizhikov, Yu.Molokanov, V.Kudryavtseva.