Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.4, April 1975

Moscow: Detizdat, 1975

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by V.Galdyaev, Yu.Molokanov, V.Chizhikov, F.Lemkul, A.Belahov , I.Kabakov, Yu.Kopeiko, M.Basmanova, V.Duvidov, N.Popov, M.Garakanidze.