Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.3, March 1975

Moscow: Detizdat, 1975

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by V.Pivovarov. Illustrations by E.Monin, T.Mavrina, N.Popov, V.Chizhikov, S.Denisov, E.Rachev, N.Ustinov, V.Duvidov, V.Pertsov, A.Livanov, A.Semenov, N.Koshelkova, N.Kholendro.