Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.1, January 1975

Moscow: Detizdat, 1975

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,800,000.

.

 

Cover by Yu. Molokanov. Illustrations by Yu.Kopeiko, M.Zhukov, L.Tokmakov, V.Chizhikov, A.Semenov, S.Denisov, N.Popov, N.Ustinov, V.Legkobyt, I.Kabakov, M.Skobelev, E.Avakyan, A.Goshko.