Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.12, December 1974

Moscow: Detizdat, 1974

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,650,000.

.

 

Cover by M.Miturich. Illustrations by V.Pivovarov, A.Semenov, V.Pertsov, V.Duvidov, L.Tokmakov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, E.Avakyan, S.Denisov, V.Chizhikov.